"PUUR coacht mensen in hun zoektocht naar een (nieuwe) loopbaanrichting en helpt mensen bij de verdere ontwikkeling van hun talent."

Ieder mens nadert wel eens een kruispunt in zijn of haar carrière. Zo'n punt waarop je je afvraagt: wil ik dit werk wel tot mijn pensioen blijven doen? Zit ik nog wel op de juiste werkplek? Waar krijg ik eigenlijk energie van? Soms kom je onverwacht of ongewild op zo'n kruispunt terecht als gevolg van een reorganisatie of een gedwongen ontslag. Maar je kunt ook bewust op zoek zijn naar een nieuwe carrièrerichting of een manier om jezelf verder te ontwikkelen.

PUUR helpt je een nieuwe loopbaanrichting in te slaan. Met behulp van een loopbaan traject op maat coachen we mensen in het uitzetten van een nieuwe koers. PUUR leert je jouw talenten te ontdekken en te benutten. Dit resulteert in meer plezier en succes in je werk.

PUUR ondersteunt ook organisaties bij het inzetten en optimaal benutten van het talent van hun werknemers. Bijvoorbeeld bij selectie, ontwikkeling, beoordeling, mobiliteit en reïntegratie van personeel.

 

PUUR gaat uit van de onbegrensde mogelijkheden van de mens en ons motto is dan ook: blijf PUUR!

PUUR is geregistreerd bij de NOLOC, Vereniging voor Loopbaanprofessio-nals en sinds 2011 TMA gecertificeerd.

REGIO UTRECHT - GOUDA - WOERDEN - OUDEWATER T 06 - 460 88 966 INFO@PUURONTWIKKELING.NL